Tutorial nr 4 – Portret Leśny

16 students

-pełna moja autorska edycja w Camera Raw + Photoshop
-wywołanie Rawa w Camera Raw
-bez użycia akcyj
-praca na warstwach
-wyostrzenie i kontrast
-edycja tła
-praca z kolorem
-retusz skóry
-praca z włosami

Nauczyciel

89.00zł