Tutorial nr 3 – Bajkowa Zieleń

8 students

-pełna moja autorska edycja w Camera Raw + Photoshop
-wywołanie Rawa w Camera Raw
-bez użycia akcyj
-praca na warstwach
-wyostrzenie i kontrast
-edycja tła
-poprawienie kadrowania
-praca z kolorem, zmiana koloru elementów
-nadanie głębi

Nauczyciel

89.00zł